Всі новини

Нові правила гри на ринку ТМТ

30.09.2020 р. прийнято Закон України «Про електронні комунікації», яким запроваджено важливі новели для галузі телекомунікацій, але Президент України повернув Закон на доопрацювання зі своїми пропозиціями.

Україна має привести законодавство у сфері зв’язку у відповідність до законодавства ЄС, тому ми очікуємо, що цей закон буде прийнято найближчим часом.

Як зміняться правила гри на ринку ТМТ з 01.01.2022 р. — дізнайтеся у статті Максима Курочко, керуючого партнера MK Legal Service, та Олексія Ільющенкова, старшого юриста MK Legal Service.


Вимоги до бізнесу та спори між учасниками ринку

1. Закон змінює низку ключових понять і вводить нові:


 • оператор і постачальник електронних комунікаційних послуг (раніше — оператор і постачальник телекомунікацій)
 • користувач і споживач (раніше — абонент)
 • пов’язані послуги та регуляторна звітність — нові терміни.

Ключове значення оновлення понятійного апарату: види діяльності операторів і провайдерів мають бути перейменовані на основі нового Закону


2. Закон спрощує регуляторні вимоги для початку бізнесу у сфері електронних комунікацій: оператори й провайдери зможуть розпочати діяльність і надіслати повідомлення регуляторному органу впродовж місяця.


Зараз же вони мають повідомляти орган перед початком ведення діяльності.


3. Закріплені детальні вимоги до:


 • порядку припинення договору,
 • дій постачальника у випадку автоматичного продовження договору, зміни умов договору або їхнього істотного порушення
 • регуляторної звітності
 • окремого бухгалтерського обліку діяльності постачальників у сфері ТМТ
 • параметрів якості електронних комунікаційних послуг
 • зміни постачальника електронних комунікаційних послуг та перенесення номера
 • розгортання мереж широкосмугового доступу для покриття Інтернетом всієї країни.

4. Закон вводить квазісудовий порядок врегулювання спорів регуляторним органом.


Прийняті органом рішення будуть вважатися виконавчими документами.


Спори можуть проходити:


1) між самими постачальниками електронних комунікаційних мереж і послуг щодо:


 • взаємоз’єднання
 • мереждоступу до мереж та інфраструктури
 • спільного інвестування
 • перенесення номерів
 • та якщо такий порядок передбачено договором.

2) між постачальниками електронних комунікаційних мереж і послуг і споживачами — за умови попереднього звернення споживача до постачальника.

 

Державний нагляд і штрафи

1. Закон встановив нову систему органів державного управління:


 • КМУ
 • ЦОВВ у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра
 • Генеральний штаб ЗСУ — здійснює державний нагляд і контроль для спеціальних користувачів
 • регуляторний орган.

Контролюючі органи здійснюватимуть державний нагляд у такі способи:


 • позапланові перевірки (зберігаються, як і раніше)
 • аналіз регуляторної звітності
 • обов’язкові запити за результатами аналізу

Планові перевірки — виключені з переліку.


При цьому, чітко прописані:


 • права, обов’язки та відповідальність підприємців під час державного нагляду
 • порядок проведення перевірок
 • порядок усунення порушень законодавства

2. Істотно збільшується кількість підстав для штрафів та їхні розміри — від 1 000 до 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — за такі порушення:


 • діяльність без повідомлення регуляторного органу про початок діяльності або без ліцензії — для користувачів радіочастотного спектра
 • ненадання або надання недостовірної звітності
 • невиконання розпорядження регуляторного органу, не допуск до перевірки
 • порушення порядку маршрутизації
 • користування без дозволу ресурсом нумерації

3. Також адміністративні послуги будуть надаватися через електронну регуляторну платформу.

 

Доопрацювання Закону


Президент України підготував свої пропозиції до Закону, які усувають наявні недоліки, але не змінюють його концепції:


1. Лише законом (не законодавством) мають врегульовуватися питання щодо конституційних прав громадян і захисту державної таємниці:


 • аспекти дії електронної регуляторної платформи
 • порядок доступу до земельних ділянок та інфраструктури для створення та експлуатації електронних комунікаційних мереж
 • відшкодування збитків

2. Визначити:


 • орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення та накладати стягнення
 • строки та порядок розгляду таких справ
 • строки сплати штрафів

3. Зберегти вимоги до структури власності постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг — їхні власники не мають бути:


 • під санкціями
 • в офшорних зонах
 • резидентами країн, які визнані Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом

4. Узгодити з КПК України можливість екстрених дій державних органів при втручанні в електронні комунікаційні мережі в разі загроз:


 • національній безпеці
 • економічному добробуту
 • правам людини

5. Визначити вимоги до виконавчих документів, який видає регуляторний орган:


 • за результатом розгляду спору
 • при застосуванні тимчасових заходів захисту прав заявника
 • при накладенні штрафів

6. Урегулювати пріоритетність норм Закону над іншими

 

Отже, учасникам ринку ТМТ варто вже починати готуватися до істотного посилення державного регулювання ринку в частині • штрафів за порушення;
 • обов’язковості ведення спеціального бухгалтерського обліку та регуляторної звітності
 • вимог до якості послуг.