Всі новини

Як правильно використовувати музику в відеоконтенті без ризиків заплатити штраф

Сьогодні все більшої популярності набуває діяльність по створенню і поширенню відеоблогів. Вони незмінно супроводжують просування як особистих так і комерційних брендів. І дуже часто у своїй діяльності блогери використовують не лише результати власної творчості та інтелектуальної діяльності, але й готові фото та відео матеріали, які по суті є результатами діяльності інших людей. При цьому часто вони навіть не задумуються над тим, що подібне бездумне використання результатів творчості та інтелектуальної діяльності інших осіб може призвести до суттєвих негативних юридичних наслідків.


Музика як об’єкт права інтелектуальної власності


Відповідно до ст. 433 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) твори, зокрема музичні твори (з текстом або без тексту) є об’єктом авторського права. Необхідно зазначити, що в процесі створення блогу, особа зазичай використовує не лише музичний твір з текстом, але й саме його виконання і запис (фотограму), що зумовлює наявність додаткових прав на такий об’єкт третіх осіб. Такі права згідно зі ст. 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (надалі – Закон) називаються суміжними правами на виконання музичного твору і на його фонограму. Відповідно до статті 1 Закону фонограма – це звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій).


Таким чином, перш ніж використовувати чужий музичний твір у відеоблозі, блогер повинен отримати необхідні для цього авторські та суміжні права на сам твір та його виконання і фонограму в тому обсязі, в якому планується використання. Для цього з власником відповідних авторських та суміжних прав на музику необхідно підписати договір про передачу авторського та суміжних прав, в якому оговорити всі істотні умови використання музичного твору: строк використання, всі потрібні способи використання та розмір винагороди за використання музики.


Стаття розміщенна на резурсі Liga